Tak til:

Svendborg Kommune, der har ydet tilskud til hegning af enkelte marker på Skarø